Kamera Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacı ile veri sorumlusu olan SGM Lojistik Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

Değerli Müşterilerimiz, Personelimiz, İş ortaklarımız, Ziyaretçilerimiz, Kamu ve Bağımsız Denetçiler ve 3. Şahıslar

Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız, Hukuksal Sebeplerimiz ve Toplama Yöntemlerimiz:

 

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

Tarih, Gün, Saat

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Görüntü Kaydı

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.f İlgili kişinin temel hak ve

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; güvenlik kameraları aracılığıyla dijital olarak toplamaktayız.

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

Tarih, Gün, Saat

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Görüntü Kaydı

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; yasal olarak devletin yetkili organlarına gerektiğinde

bildirmekle yükümlü olduğumuz kayıtlarınızdan dijital olarak toplamaktayız.

 

Yukarıda amaç ve hukuki sebepleriyle ayrıntılı olarak verilen kişisel verilerinizi veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla güvenlik kameralarından toplanarak otomatik olarak işlenir.

Güvenlik Kameralarımız:

 

Şirket koridorlarında ve finans ve kurye departman odalarında güvenliğin sağlanması için kamera kayıtları ile görsel verilerinizi işlemekteyiz. Güvenlik kameralarımız; şirketimizin bulunduğu Atlantik Han 1, 2, 3, 4, ve 6. Kat girişleri ile 1. Kat Kurye Odası, 4. Kat Finans Departman Odası ve Fındıklı Han 5. Kat girişi olmak üzere toplam 8 adet güvenlik kamerası ile görüntü kaydı yapılmaktadır. Kamera görüntüleri kardeş şirketimiz Subaşı Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ. Bilgi Teknolojileri Ekibi tarafından denetlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Ne Amaçla Paylaşıyoruz:

 

Bu kişisel verileriniz, hukuki anlaşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep edildiğinde adli makamlara veya kolluk kuvvetlerine aktarılır.

Veri sahibi olarak 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanununun 11. maddesinde belirtilmiş haklara sahipsiniz. Kanunun 11. maddesini okumak için lütfen linke tıklayınız.

 

Haklarınızı kullanmak ve talepleriniz için aşağıdaki Talep ve Başvuru başlığı altında belirtilmiş olan iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.

Talep ve Başvurularınız için:

https://sgm-logistics.com/tr/files/basvuru-formu.docx  sayfasında yer alan formu doldurarak, sgmlojistik@hs01.kep.tr veya sgm@sgmlojistik.com e-posta adreslerinden birine e-posta göndererek, (+90) 212 245 50 40 telefonu arayarak Meclis-i Mebussan Cad. Atlantik Han No:59 Kat 1-3-4-6 34427 Fındıklı- Beyoğlu/İstanbul adresine posta ile dilekçe göndererek veya elden teslim ederek iletebilirsiniz.

Talebiniz bize ulaştıktan sonra en geç 30 gün içerisinde sizlere burada belirtilen kanallardan geri dönüş yapılarak bilgilendirme yapılacaktır. Bu işlemler için bir ücret ödemeniz gerekmemektedir. Aşağıdaki durumlarda ücret talep etme hakkımız saklıdır.

  1. Dilekçenize vereceğimiz cevabın yazılı olmasını talep ederseniz on sayfaya kadar ücret ödemeniz gerekmemektedir. 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
  2. Başvuruya cevabın CD, DVD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.
  3. Uluslararası Kargo ise teslimat istemeniz durumunda kargo masrafını karşılamanız

Değişiklik ve Güncellemeler:

Yasal mevzuat ve/veya SGM Lojistik Hizmetleri Ltd. Şti.’ nin Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında bir değişiklik olursa bu Aydınlatma Metninde gerekli değişiklikler yapılacaktır.

Yürürlüğe Girdiği Tarih: 30.06.2021