PERSONEL ADAYI AYDINLATMA 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacı ile veri sorumlusu olan SGM Lojistik Hizmetleri LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır.

Değerli Personel Adaylarımız ve Stajyer Adaylarımız,

Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız, Hukuksal Sebeplerimiz ve Toplama Yöntemlerimiz:

AMAÇ

VERİ KATEGORİSİ

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Sağlık Bilgileri (Ateş Ölçümü)

Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 6.3. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.” hukuki sebepleri ile

sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Pandemi önlemleri sebebiyle firmaya girişte temassız ateş ölçümü cihazı ile

ateşiniz ölçülmekte, gerekli durumlarda HES kodu sorgulaması yapılmaktadır. Bu veriler kayıt altına alınmayıp, işlenmemektedir.

 

 

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri (Size, referans gösterdiğiniz ve acil

durumlarda aranacak kişiye ait)

İletişim Bilgileri (Size, referans gösterdiğiniz ve acil

durumlarda aranacak kişiye ait)

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

Özlük Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Mesleki Deneyim Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin

zorunlu olması.” hukuki sebebi ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; veri güvenliği denetiminden geçen şirket çalışanlarımızla gerçekleştirdiğiniz e-posta trafiğiniz ve dijital olarak kayıtların yedeklenmesi işlemleri ile dijital olarak

toplamaktayız.

 

 

Çalışan Adayı / Stajyer Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri (Size, referans gösterdiğiniz ve acil durumlarda aranacak kişiye ait)

İletişim Bilgileri (Size, referans gösterdiğiniz ve acil

durumlarda aranacak kişiye ait)

Özlük Bilgileri

Mesleki Deneyim Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.1 Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. 5.2.d İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri

işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak ve açık rıza alarak işlemekteyiz.

Toplama    yöntemimiz:    Kişisel    verilerinizi;    bizimle    ve    kardeş    şirketlerimizle                 paylaştığınız özgeçmişinizden, iş görüşmesi esnasında paylaştığınız bilgilerden, insan kaynakları sitelerinden, size

referans olan kişilerden basılı ve dijital olarak toplamaktayız.

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin

zorunlu olması.” hukuki sebebi ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: İşletme giriş çıkışlarında kamera kayıtları tutulmaktadır. Kişisel verilerinizi; 8 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla dijital olarak toplamaktayız. Ayrıntılı kamera aydınlatmamıza ulaşmak için: https://sgmlojistik.com/kamera-aydinlatma-metni/

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Kimlik Bilgileri

Özlük Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 5.2.f

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru

menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi   kişisel   verileri   koruma   kanunu sebebiyle   hazırlanan

dokümanlar aracılığıyla basılı olarak toplamaktayız.

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 5.2.f

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; yasal olarak devletin yetkili organlarına gerektiğinde

bildirmekle yükümlü olduğumuz kayıtlarınızdan basılı ve dijital olarak toplamaktayız.

Yukarıda amaç ve hukuki sebepleriyle ayrıntılı olarak verilen kişisel verilerinizi veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktayız.

Kişisel Verilerinizi Kimlere Ne Amaçla Aktarıyoruz:

  • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için Kamu veya Özel Hastaneler ile,
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve dijital verilerimizin saklanması amacıyla Sparkle Data Center ile,
  • Bilgi güvenliği ve fiziksel mekân güvenliği, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini için kardeş şirketimiz Subaşı Gümrük Müşavirliği LTD ŞTİ ile,
  • Çalışan adayı, stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi için insan kaynakları departmanımızı yöneten Subaşı Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ. ve ayrıca başvuru pozisyonunuza göre kardeş şirketlerimiz NMTD Dış Ticaret ve Lojistik Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ve Sezai Kaya Denetim Eğitim ve Dış Ticaret Danışmanlığı ŞTİ. ile,
  • Şirketimize e-posta ile ulaştığınızda iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi için e-posta hizmeti aldığımız yurt dışı Microsoft Exchange ile,
  • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve yasal olarak zorunlu olmamız sebebiyle Adli Merciler ve Kolluk Kuvvetleri ile paylaşmaktayız.

Veri sahibi olarak 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanununun 11. maddesinde belirtilmiş haklara sahipsiniz. Kanunun 11. maddesini okumak için lütfen linke tıklayınız.

Haklarınızı kullanmak ve talepleriniz için aşağıdaki Talep ve Başvuru başlığı altında belirtilmiş olan iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.

Talep ve Başvurularınız için:

https://sgm-logistics.com/tr/files/basvuru-formu.docx linkinde yer alan formu doldurarak, sgmlojistik@hs01.kep.tr veya sgm@sgmlojistik.com e-posta adreslerinden birine e-posta göndererek, (+90) 212 245 50 40 telefonu arayarak Meclis-i Mebussan Cad. Atlantik Han No: 59 Kat 1-3-4-6 34427 Fındıklı- Beyoğlu/İstanbul adresine posta ile dilekçe göndererek veya elden teslim ederek iletebilirsiniz.

Talebiniz bize ulaştıktan sonra en geç 30 gün içerisinde sizlere burada belirtilen kanallardan geri dönüş yapılarak bilgilendirme yapılacaktır.

Bu işlemler için bir ücret ödemeniz gerekmemektedir. Aşağıdaki durumlarda ücret talep etme hakkımız saklıdır.

  1. Dilekçenize vereceğimiz cevabın yazılı olmasını talep ederseniz on sayfaya kadar ücret ödemeniz gerekmemektedir. 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
  2. Başvuruya cevabın CD, DVD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.
  3. Uluslararası Kargo ise teslimat istemeniz durumunda kargo masrafını karşılamanız

Değişiklik ve Güncellemeler:

Yasal mevzuat ve/veya SGM Lojistik Hizmetleri LTD. ŞTİ.’ nin Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında bir değişiklik olursa bu Aydınlatma Metninde gerekli değişiklikler yapılacaktır.

Yürürlüğe Girdiği Tarih: 30.06.2021